Tuyển dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm Ngày hết hạn
1 13/05/2020 THỦ KHO THÀNH PHẨM Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 30/06/2020 Đơn xin ứng tuyển
2 01/05/2020 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 30/06/2020 Đơn xin ứng tuyển

Hotline 24/7:

0251 3955982