Tuyển dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm Ngày hết hạn
1 31/03/2020 TÀI XẾ LÁI XE NÂNG Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 30/04/2020 Đơn xin ứng tuyển
2 31/03/2020 NHÂN VIÊN TẠP VỤ Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 30/04/2020 Đơn xin ứng tuyển
3 31/03/2020 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 30/04/2020 Đơn xin ứng tuyển
4 31/03/2020 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 30/04/2020 Đơn xin ứng tuyển

Hotline 24/7:

0251 3955982