Tuyển dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm Ngày hết hạn
1 10/02/2020 VẬN HÀNH SCADA Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 06/03/2020 Đơn xin ứng tuyển
2 10/02/2020 NHÂN VIÊN TẠP VỤ Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 06/03/2020 Đơn xin ứng tuyển
3 04/02/2020 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 06/03/2020 Đơn xin ứng tuyển
4 04/02/2020 KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ Click vào ĐƠN XIN ỨNG TUYỂN để biết chi tiết Đồng Nai 06/03/2020 Đơn xin ứng tuyển

Hotline 24/7:

0251 3955982