Thức ăn cho heo

AU FEED - 621TD

AU FEED - 621TD

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 20kg - 50kg
AU FEED - 621STD

AU FEED - 621STD

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 12kg - 30kg
AU FEED - 621RS

AU FEED - 621RS

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 13kg - 30kg
AU FEED - 6E

AU FEED - 6E

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 15kg - xuất
AU FEED - 601

AU FEED - 601

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ tập ăn - 7kg
AU FEED - 611

AU FEED - 611

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 7kg-15kg
AU FEED - 621

AU FEED - 621

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg-30kg
AU FEED - 621S

AU FEED - 621S

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15kg-30kg
AU FEED - 631

AU FEED - 631

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30kg-xuất
AU FEED - 648

AU FEED - 648

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ cai sữa đến xuất
AU FEED - 651

AU FEED - 651

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai
AU FEED - 651L

AU FEED - 651L

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

Hotline 24/7:

0251 3955982