Sản phẩm

AU FEED - 621TD

AU FEED - 621TD

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 20kg - 50kg
AU FEED - 621STD

AU FEED - 621STD

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 12kg - 30kg
AU FEED - 621RS

AU FEED - 621RS

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 13kg - 30kg
AU FEED - 6E

AU FEED - 6E

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 15kg - xuất
Thịt heo hữu cơ

Thịt heo hữu cơ

FAU ORGANIC PORK
AU FEED - 711

AU FEED - 711

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt con từ 01 đến 27 ngày tuổi
AU FEED - 721

AU FEED - 721

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 28 ngày đến xuất
AU FEED - 731

AU FEED - 731

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 28 ngày đến xuất
AU FEED - 164

AU FEED - 164

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
AU FEED - 165

AU FEED - 165

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt đẻ siêu trứng
AU FEED - 811

AU FEED - 811

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 01 đến 27 ngày tuổi
AU FEED - 821

AU FEED - 821

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 28 ngày đến xuất

Hotline 24/7:

0251 3955982